Ga naar de inhoud

UW PARTNER VOOR VOORSPELLEND ONDERHOUD

INZICHT IN DE CONDITIE VAN UW MACHINEPARK

Pompen, Tandwielkasten, Ventilatoren, Elektromotoren, Generatoren, Koeltorens, Windmolens & Bruggen

OVER M&M ROTATING

In de huidige tijd van besparingen is het van het grootste belang om zorgvuldig met uw onderhoudsbudget om te gaan. De moeilijkheid ligt natuurlijk in het bepalen van de standtijd van uw installatie en de hoeveelheid onderhoud welke er vervolgens gepleegd moet worden. U wilt immers niet te snel installatiedelen gaan wisselen, maar te lang wachten kan gevolgschade en ongewenste stilstand met zich meebrengen. Het vinden van het geschikte moment om onderhoud te plegen, is waar ik u bij van dienst kan zijn door het uitvoeren van trillingsmetingen. Uitvoeren van trillings- en onderzoeksmetingen, sonisch en ultrasonisch luisteren, thermografie, uit- en inwendige inspecties, oliemonsteranalyses.

WAT MAAKT ONS UNIEK?

Kennis

Kennis

Dynamische problemen van roterende installaties uiten zich in verhoging van de trillingen, om deze reden worden trillingen vaak als een maatstaaf genomen om de conditie van een installatie vast te leggen. Door het uitvoeren van een spectrum analyse kunnen we de vinger op de zere plek leggen en aangeven welk onderdeel aandacht nodig heeft. Alle metingen welke ik uitvoer, combineer ik met een dergelijke analyse. Adviezen lopen uiteen van smeren, balanceren en wisselen tot structurele aanpassing van installatiedelen.

Analyse

Analyse

Door periodiek metingen uit te voeren kunnen verstoringen al in een vroeg stadium gedetecteerd worden. Hierdoor is het mogelijk om onderhoud te plannen in een gewenste periode. De hoeveelheid uit te voeren periodieke metingen per jaar zijn afhankelijk van een aantal zaken, zoals belasting en benodigde beschikbaarheid. Zo kunnen ook installaties welke dubbel uitgevoerd zijn, baat hebben bij een frequentie van 2x per jaar meten om zo in een jaarstilstand gericht onderhoud te kunnen plegen. Ik kan hiervoor een passend advies geven.

Advies

Advies

Naast periodieke trillingsmeting, gevolgd door spectrumanalyse, heb ik diverse mogelijkheden om problemen op te sporen en gericht advies te geven. Mocht u ergens verdenking van trillingsproblemen hebben, kunt u altijd contact opnemen. Ik kan vaak dezelfde dag nog inspringen en een mogelijke oorzaak van de problemen lokaliseren, ook zonder periodieke geschiedenis.

TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR UW MACHINEPARK

Onze meetmethodiek en machinevibratieanalyse is een onderdeel van “Toestands Afhankelijk Onderhoud” (TAO) en in veel gevallen ook “Pro Actief Onderhoud” (PAO). Wij leveren:

 • Route-based trillingsmetingen (2-kanaals data-analyser).
 • Trillingsanalyse (data-analyser software)
 • Balanceren on-site (mobiel balanceerapparaat).
 • Troubleshooting (grondoorzaak aanwijzen, problem solving).
 • Nulmetingen (afname-meting)
 • Resonantie meting, Run up/Coast down (fase-amplitude meting)
 • Excitatiemetingen (bumptest) (eigen frequentie bepalen)
 • Thermografie (warmtebeeldcamera)
 • Boroscopie (tandwielkast inspectie)
 • Visuele inspecties (lekkages, afwijkingen)
 • Smeertechnisch onderhoud (sonisch smeren + automatische smering)
 • Oliemonstername + olieanalyse (oliemonsteranalyse)
 • ODS-metingen (3D-draadmodel visueel maken)
 • Root Cause Analyse (bron van het probleem aanpakken)
 • Stroomdoorgang CMS/EDM (vonkoverslag in lagers)
 • Lagerbelastingen uitrekenen (3D-draadmodel visueel maken)
 • Lageronderzoek (onderzoek naar falen van het lager)

Trillingsmetingen

Een methodiek die gebaseerd is op het vastleggen van een tijdsignaal welke met behulp van de Fast Fourier Transformatie gepresenteerd wordt als een frequentiespectrum.

Troubleshooting

Om de grondoorzaak van een onbekend probleem aan te wijzen, 'problem solving' methodische aanpak.

Nulmetingen

Heeft de onderhoudsdienst een installatie(deel) gereviseerd en teruggeplaatst en wil je weten of deze aan de ISO normen voldoet? De ‘Acceptance Test’ wordt onderworpen aan diverse metingen om te zien of de installatie voldoet aan de specificaties.

On-site balanceren

Roterende machineonderdelen of constructies die niet in balans zijn, veroorzaken trillingen en onnodige slijtage. Door het balanceren van uw rotating equipement worden deze trillingen voorkomen en wordt de levensduur van uw installatie verlengd.

Inspecties

Thermografie of boroscopie zijn waardevolle inspectietools om afwijkingen te constateren. Temperaturen zijn in industriële processen belangrijk en hiermee een uitstekende controleparameter. Middels boroscopie kan de staat van tandwielen of lagers worden vastgesteld.

Smeertechniek

Smeertechnisch onderhoud is een vaak onderschat- of vergeten onderwerp. De waarde van goede smering is echter zeer groot en kan een installatie maken- of 'breken'.

Lagerconditie

Een probleem blootleggen, wegnemen en zorgen dat deze in de toekomst wordt voorkomen kan een grote financiële besparing realiseren en in sommige gevallen de veiligheid vergroten. Het zoeken naar de ‘speld in de hooiberg’ is na jaren ervaring meer regel als uitzondering. Daarnaast staat het ontzorgen van de klant bij ons hoog in het vaandel.

Stroomdoorgang

Er zijn factoren binnen een elektrische aandrijving welke eroderen veroorzaakt. Mechanische schade kan ontstaan door een elektrotechnische onvolkomenheid.

Uitlijnen

Om verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen, is het bij het koppelen van twee machines van groot belang dat de hartlijn van beide machines exact in één lijn liggen.

FEITEN

50%

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout.

60%

Van alle vroegtijdige lageruitvallen kunnen voorkomen worden.

300x

Hogere krachten kunnen mogelijk optreden bij resonantie.

260%

Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden bij goede condition monitoring.

LAGERFALEN

60% van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden (bron: SKF).

Vervuiling 14%
Slechte montage 16%
Vermoeing 34%
Slechte smering 36%

PORTFOLIO

Lagerschade

Lagerconditie

CONSTATERING LAGERSCHADE TIJDENS TRILLINGSMETING.

Thermografie

Thermografie

OPSPOREN VAN OVERVERHITTE LAGERS

Onsite-balanceren

On-site Balanceren

TRILLINGSMETINGEN, BALANCEREN EN TROUBLESHOOTING

Stroomerosie

Stroomerosie

STROOMDOORGANG (CMS/EDM) METEN (VONKOVERSLAG IN LAGERS)

Boroscopie

Boroscopie

SCHADE AAN TANDWIELEN EN ROLELEMENTEN

Spectrumanalyse

Spectrumanalyse

OM DE GRONDOORZAAK VAN HOGE TRILLINGEN TE ACHTERHALEN

Lagerbelasting

Lagerbelasting

BEREKENEN EN MODELLEREN MIDDELS SIMPROQUICK

Troubleshooting portfolio

Troubleshooting

TOERENTAL VASTLEGGEN MET TOERENTELLER + DATACOLLECTOR

Intro Michel

Toezichthouder / coordinator

WERKTUIGBOUWKUNDIG TOEZICHTHOUDEN OP KLUSSEN EN PROJECTEN

PARTNERS

CONTACT

  Adres

  MK Vibration Services:
  De Ruijterstraat 10 1813 TT Alkmaar

  Rotating Machinesupport Prinsen: Einsteinstraat 12D 1821 BZ Alkmaar

  Telefoon

  Michel Konijn: +31 6 52583280
  Michel Prinsen: +31 6 50217927

  E-mail

  info@mk-vibration.nl