Ga naar de inhoud

Uitlijnen machineonderdelen

Machineonderdelen uitlijnen om optimaal gebruik te maken van de levensduur

Aandrijving van machines

Nagenoeg iedere machineopstelling bestaat uit twee of meer aan elkaar gekoppelde machines waarbij de ene machine de andere aandrijft. Of het nu gaat om een pomp, ventilator, compressor, tandwielkast, generator, etc. Al deze machines worden aangedreven door een andere component zoals een elektromotor, diesel of turbine.

Slijtage voorkomen

Om verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen, is het bij het koppelen van twee machines van groot belang dat de hartlijn van beide machines exact in één lijn liggen. Ook bij gebruik van flexibele koppelingen dient het uitlijnen uiterst nauwkeurig te gebeuren. Immers, uw machine is gebouwd om te functioneren onder de meest optimale omstandigheden. Een onjuiste uitlijning behoort daartoe zeker niet en zal altijd leiden tot een toename van de belasting en het trillingsniveau.

Gevolgen van onjuiste uitlijning

Een onjuiste uitlijning heeft een negatieve invloed op:

 • Levensduur van de lagering (kooibreuk)
 • Slijtage van de koppeling(rubbers)
 • Slijtage aan afdichtingen en rubbers
 • Energieverbruik
 • Trillings- en geluidsniveau
 • (Eind)kwaliteit van het product

As-uitlijning

Uitlijnfouten zijn direct of indirect verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle problemen met roterende machines. Denk hierbij aan lagerschades en kooibreuk, slijtage van koppelingen en afdichtingen. Om deze verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen is het, bij het koppelen van twee machines, van groot belang dat de hartlijnen van beide machines exact op één lijn liggen. Ook bij gebruik van flexibele koppelingen dient het uitlijnen uiterst nauwkeurig te gebeuren. Een onjuiste uitlijning zal altijd leidden tot een toename van het trillingsniveau en van de belasting.

Toename energieverbruik

Naast slijtageproblemen neemt bij een onjuiste uitlijning ook het trillingsniveau en de wrijving toe, welke op hun beurt leiden tot een aanzienlijke toename van het energieverbruik.

Laser uitlijningen

Gezien het grote belang van een correcte uitlijning met hoge nauwkeurigheid geniet het gebruik van laser-apparatuur vrijwel altijd de voorkeur.

Onze laser-uitlijningen staan garant voor deze hoge nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid die zorgt voor:

 • Verhoogde levensduur van de lagering
 • Minder slijtage van de koppeling
 • Minder kans op lekkende afdichtingen
 • Daling van het energieverbruik
 • Minder geluids- en trillingsproductie
 • Langere standtijd van de machine
Uitlijnen

Poelies

Scheefstand van poelies is een veel voorkomend probleem bij riemaangedreven machines. Poelies welke niet goed zijn uitgelijnd, zorgen voor een ongelijke verdeling van de snaarspanning en scheve slijtage. Hierdoor gaan snaren slippen, met slijtage aan zowel de snaren als aan de poelies tot gevolg.

Softfoot

Voordat een machine wordt uitgelijnd is het van belang dat er eerst een softfoot controle wordt uitgevoerd. Een softfoot ontstaat wanneer de steunvoeten van een machine niet vlak op de fundatie liggen. Dit kan doordat de voeten van de machine niet in één lijn liggen of doordat de fundatie zelf niet volledig recht is. Wanneer een niet dragende voet niet juist wordt ondervult, dan zullen bij het vasttrekken van de boutverbindingen onnodige interne krachten en vervormingen ontstaan.

Zeker bij elektromotoren kan dit fenomeen de veroorzaker zijn van hoge trillingen en elektrische problemen. Door de vervormingen van het huis zal er een ongelijke luchtspleet ontstaan tussen de rotor en de stator. Deze ongelijke luchtspleet genereert een koppelvariatie met een typisch en verhoogd trillingsbeeld.

Extreme softfoots zorgen voor een tordering van het huis met grote inwendige spanningen tot gevolg. Dit in combinatie met de trillingen, waaraan elke machine bloot staat, kan leiden tot scheurvorming en breuk van bijvoorbeeld de motorvoeten. Ook kan dit leiden tot het uit lijn liggen van de lagerhuizen (schilden), waardoor een reductie van de levensduur van afdichtingen, lagering, tandwielen, etc ontstaat.

Cardan-assen

Cardan-assen worden veelal toegepast voor het overbruggen van relatief grote afstanden. Een veel gemaakte denkfout bij cardan-assen is dat deze niet uitgelijnd hoeven te worden. Niets is echter minder waar, een cardan-as is immers ontworpen om een parallel verschil tussen beide machines op te vangen. Een minimale hoekfout kan echter desastreuze gevolgen hebben.

Het niet of foutief uitlijnen van twee door een cardan-as verbonden machines leidt vaak tot zeer hoge krachten met desastreuze gevolgen voor de levensduur van een machine. Een hoekfout dient dan ook te allen tijde gecorrigeerd te worden alvorens de machine in productie wordt genomen.

Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid