Ga naar de inhoud

Balanceren

On-site balanceren om overmatige onbalans weg te nemen en de belasting op de lagers drastisch te verminderen en de levensduur fors te verlengen.

Op het beste tijdstip

Balanceren van roterende machine-onderdelen zonder uitbouwen. Dit zoveel mogelijk onder bedrijfsomstandigheden op een tijdstip welke u het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een geplande onderhoudsstop of in geval van calamiteiten, op een ander tijdstip.

Onnodig energieverbruik voorkomen

Onbalans kan ernstige schade aan machines veroorzaken en onbalans zorgt ook voor meer energieverbruik dan noodzakelijk immers, rustig lopende machines verbruiken minder energie en gaan mede door minder storingen langer mee. Onbalans komt voor bij bijv. ventilatoren, riemschijven, koppelingen enz. Onbalans in roterende onderdelen kan grote invloed op de gehele constructie van de machine hebben; denk aan lagerschade, koppelingschade, afdichtingen en mogelijk scheurvorming in het frame of andere componenten.

Soorten onbalansen

Onbalans in een rotor kan onderverdeeld worden in grofweg drie soorten onbalans, namelijk: statische onbalans, koppel onbalans en dynamische onbalans.

Het “vallen” van bijvoorbeeld een waaier in stilstand duidt op een statische onbalans, hiermee wordt de onbalanskracht bedoeld die reeds aanwezig is in een niet roterende machine. Deze onbalans kan worden opgeheven door een balancering uit te voeren op één vlak.

Wanneer deze statische onbalans wordt gecorrigeerd door het aanbrengen van een correctiegewicht in een ander vlak dan het vlak van de onbalans zelf, dan ontstaat een zogenaamde koppel-onbalans. Bij een stilstaande rotor zullen deze gewichten elkaar in balans houden. Echter bij een draaiende rotor zullen de tegenovergestelde krachten resulteren in een koppel.

In verreweg de meeste gevallen zal de onbalans in bijvoorbeeld een rotor bestaan uit een combinatie van een statische- en koppel onbalans. Deze combinatie wordt een dynamische onbalans genoemd.
MK Vibration Services beschikt over de juiste kennis en apparatuur om al deze vormen van onbalans op te kunnen heffen.

De oplossing

On-site balanceren is vaak dé oplossing, vooral bij grotere machines waarbij het uitbouwen van het onderdeel relatief veel werk is. Wij komen met onze apparatuur naar u toe om het object in zijn eigen ophanging (lagers) en met zijn eigen aandrijving te balanceren; Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse gebruiksomstandigheden. Voorwaarde is dat het object meerdere malen aangedreven moet kunnen worden en dat we het object middels een inspectieluik of dergelijke kunnen bereiken voor het aanbrengen van correcties.

Balanceren portfolio

On-site balanceren

Vervuiling, slijtage, crashes, constructie-aanpassingen en zelfs revisies kunnen een negatieve uitwerking hebben op de balans van uw machine. De rotor uitbouwen en op een balanceerbank balanceren is een optie. Echter het op locatie balanceren van de rotor, terwijl deze in de machine ingebouwd blijft, geniet in veel gevallen de voorkeur. De winst die behaald wordt met het ter plaatse balanceren van machineonderdelen, zit hem vooral in het feit dat de kosten en risico’s van het uitbouwen, transporteren en het opnieuw monteren worden weggenomen.

De voordelen

De hoge trilling eruit balanceren op locatie en dan een lange periode doordraaien met de volgende 8 voordelen:

  1. minder trillingen in de fabriek.
  2. Minder kosten door lager energieverbruik.
  3. verhoogd de veiligheid voor mens en omgeving.
  4. installatiebeschikbaarheid verhoogd.
  5. installatiebetrouwbaarheid verhoogd.
  6. langere levensduur van lagers.
  7. langere levensduur van installatie (voorkomt restschade).
  8. minder slijtage (koppeling/snaren/poelies).
  9. minder geluidsoverlast.
Kan de reductie zijn in levensduur van een lager bij een uitlijnfout
0 %
Van vroegtijdige lageruitval kan voorkomen worden
0 %
Levensduurverlenging kan gerealiseerd worden met condition monitoring
0 %

Kies voor betrouwbaarheid